Aplikacja na telefon

Do odczytu i wysyłania danych z kart
kierowcy oraz techografu cyfrowego.

Pobierz bezpłatną aplikację DEMO.

IT Mobil Consulting

 • Kompleksowa analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców.
 • Audyt dokumentacji pracowniczej.
 • Kompleksowa obsługa prawna.
 • Optymalizacja kosztów w firmie.
 • Szkolenia prowadzone przez zgrany zespół ekspertów i specjalistów.

IT Mobil Consulting

 • Kompleksowa analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców.
 • Audyt dokumentacji pracowniczej.
 • Kompleksowa obsługa prawna.
 • Optymalizacja kosztów w firmie.
 • Szkolenia prowadzone przez zgrany zespół ekspertów i specjalistów.

IT Mobil Consulting

 • Kompleksowa analiza i rozliczanie czasu pracy kierowców.
 • Audyt dokumentacji pracowniczej.
 • Kompleksowa obsługa prawna.
 • Optymalizacja kosztów w firmie.
 • Szkolenia prowadzone przez zgrany zespół ekspertów i specjalistów.

Informacje o szkoleniu

Projekt pt. „Specjalista ds. transportu, spedycji i logistyki w handlu międzynarodowym” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podstawowe informacje:

Szkolenie jest w 100% bezpłatne, przeznaczone dla 24 firm zajmujących się transportem, spedycją, logistyką lub zajmujących się transportem na własne potrzeby mających siedzibę/oddział/filię w województwie kujawsko-pomorskim w innym subregionie wg GUS (włocławski, bydgosko-toruński, grudziądzki), które spełniają wszystkie wymogi:

 • należą do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw*
 • przynajmniej w 1 zamkniętym roku obrotowym uzyskały przychód z eksportu i i chcą rozwijać swoją działalność eksportową
 • do ogłoszenia konkursu nie korzystały w latach 2007 – 2013 z 8.1.1. POKL
 • zajmują się samodzielnie Transportem-Spedycją-Logistyką lub zajmują się transportem na własne potrzeby
 • wykazały w ankiecie rekrutacyjnej, że w ich firmie występują problemy dot.Transportu-Spedycji-Logistyki w handlu międzynarodowym.

Każda z firm może oddelegować maksymalnie 3 osoby (zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, właściciele lub wspólnicy) zaangażowane w swojej firmie w proces Transportu, Spedycji, Logistyki (TSL), lub osoby aspirujące do tej funkcji. Wsparcie będzie udzielone jako pomoc de minimis.

Zajęcia:

 • Szkolenia odbędą się w trzech cyklach w następujących podregionach i terminach:
  • I cykl: czerwiec-lipiec 2014; podregion włocławski – szkolenie dla 24 osób;
  • II cykl: lipiec-sierpień 2014; podregion bydgosko-toruński – szkolenie dla 24 osób;
  • III cykl: wrzesień-październik 2014; podregion grudziądzki – szkolenie dla 24 osób;
 • W każdym cyklu zostaną utworzone 3 grupy 8 osobowe
 • Czas trwania szkolenia 5 dni (32 godziny). Pierwszy dzień w wymiarze 8 godzin + 4 dni w wymiarze 6 godzin; (ostatni dzień szkoleniowy zostanie poszerzony o 2 godziny przeznaczone na egzamin)
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz dwa certyfikaty po zdanych egzaminach z zakresu prawa i logistyki oraz CSR w TSL międzynarodowej.
 • Organizator zapewnia catering, materiały szkoleniowe.

Uczestnicy szkolenia podpisują umowę z organizatorem szkolenia, a w przypadku rezygnacji przed ukończeniem szkolenia zobowiązani są do zapłacenia kary w wysokości dofinansowania przypadającego na jedną osobę. Do obowiązków uczestników należy regularne uczestnictwo w zajęciach (minimum 80% frekwencji). Nieobecność uczestnika na danym dniu szkoleniowym może zostać odrobiona na tym samym dniu szkoleniowym w ramach innej grupy szkoleniowej realizującej tę samą tematykę.

* mikro przedsiębiorstwo – mikro przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

małe przedsiębiorstwo – małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro;

średnie przedsiębiorstwo – średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro;

Analiza

Zlecając nam analizę czasu pracy kierowców otrzymasz poprawny i czytelny zestaw raportów wykazujących naruszenia i popełnione błędy. Zaoszczędzisz czas i pieniądze: dla każdego kierowcy robimy opisy oraz udzielamy wskazówki tak, aby zapobiegać w przyszłości powstawaniu wykroczeń.

Czytaj więcej

Rozliczanie

Zlecając nam rozliczanie otrzymasz zgodną z przepisami prawa, miesięczną ewidencję czasu pracy kierowców: godziny planowane i wykonane pracy, godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej, dyżury, dni wolne. Z naszych usług skorzystało już ponad 150 przedsiębiorstw transportowych.

Czytaj więcej

Urządzenia

Oferujemy pakiety TachoDroid®. Zapoznaj się kompletnymi pakietami w skład których wchodzą: aplikacja, czytnik kart, kabel do tachografu. Udostępniamy również bezpłatną wersję demo programu TachoDroid®. Aplikacja przeznaczona jest dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń z zainstalowanym systemem Android.

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.