Terminy odczytywania kart kierowców – wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Inspektorzy ITD w Olsztynie przeprowadzili kontrolę w jednej z firm transportowych w woj. warmińsko- mazurskim. Podczas kontroli Inspektorzy wykryli 8 rodzajów naruszeń, w tym stwierdzili, że Spółka transportowa nie odczytywała w terminie 28 dni danych z kart kierowców. Nałożona, łączna kara wyniosła 25 tys. zł.

Odwołanie od protokołu kontroli nie przyniosło pozytywnego skutku. Tak Główny Inspektor Transportu Drogowego jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie podtrzymali decyzję organu kontrolnego. Spółka transportowa wystąpiła ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Kasacyjny w sentencji orzeczenia potwierdził zasadność orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w sprawie terminów odczytów kart kierowców. NSA stwierdził, że istnieje prymat prawa UE nad prawem krajowym.

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r określa, że dane z karty kierowcy pobiera się co najmniej raz na 28 dni. Termin odczytu danych z karty kierowcy został analogicznie określony w rozporządzeniu WE nr 581/2010, które mówi: maksymalny okres wczytywania danych odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców nie może przekraczać 28 dni.

Zasadniczy problem sprowadza się do pytania: które dni wchodzą do terminu odczytu danych z kart kierowców? Każdy dzień kalendarzowy czy też wyłącznie dni zarejestrowanej działalności kierowcy? Wyżej wymienione przepisy Ministra Transportu nie dokonały określenia metody liczenia dni do okresu sczytywania danych z kierowców. Dlatego WITD w Olsztynie oraz WSA w Olsztynie przyjęli zasadę liczenia dni kalendarzowych do okresu sczytywania danych z kart kierowców. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego jest to błąd. Punkt nr 3 preambuły rozporządzenia WE nr 581/2010 wyraźnie określa dni, które zalicza się do okresu sczytywania danych z kart kierowcy: „Określając maksymalne okresy na wczytywanie danych, należy uwzględnić wyłącznie dni zarejestrowanej działalności.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że: „Naruszając zasadę prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym GITD pominął, iż dniami zarejestrowanej działalności (pkt. 3 preambuły rozporządzenie 581/2010) są dni, w których działalność kierowcy powinna byś rejestrowana dla potrzeb skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowców i przedsiębiorstwo przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku ustanowionych rozporządzeniem WE nr 581/2010. Okresami składającymi się z dnie nierejestrowanej działalności są te okresy gdzie można przedsiębiorstwu przypisać ustawowego obowiązku rejestrowania działalności kierowcy, czyli di w których kierowca nie prowadzi pojazdu i jednocześnie nie podlega obowiązkowi odpoczynku. Innymi słowy, nie są to wszystkie dni kalendarzowe jak przyjął GITD”.

Najważniejszym wnioskiem, który wypływa z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jest następujący fakt: nie można karać przedsiębiorcy za brak rejestracji danych, gdy kierowca nie wykonuje przewozu lub nie jest obowiązany do odebrania odpoczynku. Dlatego GITD powinien uwzględniać w czasie działań kontrolnych jedynie dni podlegające rejestrowaniu.
Całość orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego pod linkiem: http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/opi0f/nsa,II-GSK-239614,transport_drogowy_i_przewozy/

Analiza

Zlecając nam analizę czasu pracy kierowców otrzymasz poprawny i czytelny zestaw raportów wykazujących naruszenia i popełnione błędy. Zaoszczędzisz czas i pieniądze: dla każdego kierowcy robimy opisy oraz udzielamy wskazówki tak, aby zapobiegać w przyszłości powstawaniu wykroczeń.

Czytaj więcej

Rozliczanie

Zlecając nam rozliczanie otrzymasz zgodną z przepisami prawa, miesięczną ewidencję czasu pracy kierowców: godziny planowane i wykonane pracy, godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej, dyżury, dni wolne. Z naszych usług skorzystało już ponad 150 przedsiębiorstw transportowych.

Czytaj więcej

Urządzenia

Oferujemy pakiety TachoDroid®. Zapoznaj się kompletnymi pakietami w skład których wchodzą: aplikacja, czytnik kart, kabel do tachografu. Udostępniamy również bezpłatną wersję demo programu TachoDroid®. Aplikacja przeznaczona jest dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń z zainstalowanym systemem Android.

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.