Terminy odczytywania kart kierowców!

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek odczytywania danych zawartych w kartach kierowców lub tachografach cyfrowych. Terminy są następujące:

  • sczytywania kart kierowców: co najmniej raz na 28 dni;
  • sczytywanie tachografów cyfrowych: co najmniej raz na 90 dni.

Inspektorzy ITD rygorystycznie sprawdzają podczas kontroli w przedsiębiorstwie czy zostały zachowane terminy sczytywania danych. Podczas kontroli zalicza każdy dzień do obowiązku sczytywania danych, niezależnie czy kierowca świadczył pracę czy też był np. na zwolnieniu chorobowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok w sprawie skargi właściciela firmy transportowej na decyzję ITD., w której został m.in. ukarany za nieprzestrzegania terminów odczytu kart i tachografów cyfrowych. WSA w Rzeszowie stwierdził, że przepisy krajowe nie regulują precyzyjnie, czy każdy dzień powinien być zaliczony do okresu sczytywania danych czy też te dni , w których kierowca świadczy obowiązek pracy łącznie z dniami obowiązkowego odpoczynku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku dokonał interpretacji, które dni zaliczają się do okresów obowiązkowego sczytywania danych. Poniżej fragment uzasadnienia wyroku: ”Naruszając zasadę prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym GITD pominął, iż dniami zarejestrowanej działalności (pkt 3 preambuły rozporządzenia Komisji) są dni, w których działalność kierowcy powinna być rejestrowana dla potrzeb skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowcę i przedsiębiorstwo przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006. Okresami składającymi się z dni nierejestrowanej działalności są te okresy, gdzie nie można przedsiębiorstwu przypisać ustawowy obowiązek rejestrowania działalności kierowcy, czyli dni w których kierowca nie prowadzi pojazdu i jednocześnie nie podlega obowiązkowi odpoczynku. Innymi słowy, nie są to wszystkie dni kalendarzowe jak przyjął to GITD, kierując się wyłącznie przepisami krajowymi. Zdaniem WSA, nie można wymagać od adresata normy ustanawiającej wymóg sczytywania danych rejestrowanych, aby realizował ten wymóg także za dni, w których obowiązek rejestracji danych nie istniał. Na racjonalne względy przekonujące za stosowaniem takiej praktyki wskazywał skarżący w kierowanych do WSA pismach procesowych. Może wchodzić w grę stosowanie sankcji administracyjnej (np. kary pieniężnej) tyko wówczas gdy istnieje w porządku prawnym wyraźna norma prawna podlegająca sankcjonowaniu (norma sankcjonowana). Ponieważ nie można powiązać wymogu rejestracji czasu pracy kierowcy z okresem jego zatrudnienia u przedsiębiorcy, to nie można karać za brak rejestracji danych, gdy kierowca nie wykonuje przewozu lub nie jest obowiązany odpocząć od wykonywania przewozu. Dlatego też GITD winien uwzględniać w toku swych działań kontrolnych jedynie dni rejestrowane, czyli takie które powinny interesować organ z uwagi na cele regulacji nakładających ograniczenia w zakresie czasu pracy kierowcy. Wątpliwości co do tej kwestii nie pozostawiają opisane wyżej przepisy rozporządzenia Komisji.”

Powyższy cytowany akapit jest częścią uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 12 maja 2015 roku. Całość Uzasadnienia została zamieszczona na stronie: www.orzeczenia.com.pl.

Analiza

Zlecając nam analizę czasu pracy kierowców otrzymasz poprawny i czytelny zestaw raportów wykazujących naruszenia i popełnione błędy. Zaoszczędzisz czas i pieniądze: dla każdego kierowcy robimy opisy oraz udzielamy wskazówki tak, aby zapobiegać w przyszłości powstawaniu wykroczeń.

Czytaj więcej

Rozliczanie

Zlecając nam rozliczanie otrzymasz zgodną z przepisami prawa, miesięczną ewidencję czasu pracy kierowców: godziny planowane i wykonane pracy, godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej, dyżury, dni wolne. Z naszych usług skorzystało już ponad 150 przedsiębiorstw transportowych.

Czytaj więcej

Urządzenia

Oferujemy pakiety TachoDroid®. Zapoznaj się kompletnymi pakietami w skład których wchodzą: aplikacja, czytnik kart, kabel do tachografu. Udostępniamy również bezpłatną wersję demo programu TachoDroid®. Aplikacja przeznaczona jest dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń z zainstalowanym systemem Android.

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.