Podróż służbowa- zwrot kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej.

W dniu wczorajszym tj. 24 listopada 2016r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” dotyczący zwrotu kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1) art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest niezgodny z art. 2 konstytucji,

2) art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. powołanej w punkcie 1 w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. powołanej w punkcie 1 w związku z § 9 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest niezgodny z art. 2 konstytucji.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Według gazety Rzeczpospolita, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tylko tych Właścicieli firm transportowych, którzy:

  • Nie określili w umowie o pracę ani w wewnętrznych regulaminach wynagradzania lub układach zbiorowych uprawnienia kierowcy do otrzymywania ryczałtów za nocleg;
  • Określili je w niższej wysokości niż wynika z rozporządzenia;
  • Wyraźnie wyłączyli takie uprawnienia kierowcy.

W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego można przeczytać: „Trybunał Konstytucyjny uznał, że odesłanie zawarte w art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców ma charakter kaskadowy. Przepis ten odsyła do art. 775 § 5 kodeksu pracy (dalej: k.p.), który z kolei zawiera odesłanie do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 § 2 k.p. Takie odesłanie jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z § 157 Zasad Techniki Prawodawczej, nie odsyła się do przepisów, które już zawierają odesłanie, gdyż nie służy to podstawowemu celowi przepisów odsyłających, jakim jest potrzeba osiągnięcia skrótowości tekstu lub zapewnienia spójności regulowanych instytucji prawnych. Zastosowana przez ustawodawcę konstrukcja odesłania zawarta w art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, § 3 i § 5 kodeksu pracy oraz § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia MPiPS z 2013 r. nie tylko nie zapewnia spójności całej regulacji prawnej, ale wręcz przeciwnie – prowadzi do poważnych wątpliwości interpretacyjnych, czego wyrazem była radykalnie rozbieżna wykładnia przyjęta w wyrokach Sądu Najwyższego”.

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny uważa, że : „uregulowanie należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez kierowców podróży służbowej wymaga stworzenia odrębnych przepisów dla tej grupy pracowników, uwzględniającej specyfikę ich pracy. Dotychczasowe rozwiązania szczególne, które w intencjach projektodawcy nowelizacji z 2010 r. miały tę specyfikę uwzględniać, należy uznać za pozorne – ponieważ sposób ukształtowania należności dla kierowców wynika w dalszym ciągu z ogólnych przepisów kodeksowych”. 

Do konsekwencji powyższego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powrócimy.

Link do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/9481-podroz-sluzbowa-zwrot-kosztow-za-nocleg-podczas-zagranicznej-podrozy-sluzbowej/

Oraz artykuł z Rzeczpospolitej:

„ Firmy Transportowe muszą być gotowe na kilka wariantów” autorka: Paulina Gromadzińska Rzeczpospolita 3.11.2016 stronaD5

Analiza

Zlecając nam analizę czasu pracy kierowców otrzymasz poprawny i czytelny zestaw raportów wykazujących naruszenia i popełnione błędy. Zaoszczędzisz czas i pieniądze: dla każdego kierowcy robimy opisy oraz udzielamy wskazówki tak, aby zapobiegać w przyszłości powstawaniu wykroczeń.

Czytaj więcej

Rozliczanie

Zlecając nam rozliczanie otrzymasz zgodną z przepisami prawa, miesięczną ewidencję czasu pracy kierowców: godziny planowane i wykonane pracy, godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej, dyżury, dni wolne. Z naszych usług skorzystało już ponad 150 przedsiębiorstw transportowych.

Czytaj więcej

Urządzenia

Oferujemy pakiety TachoDroid®. Zapoznaj się kompletnymi pakietami w skład których wchodzą: aplikacja, czytnik kart, kabel do tachografu. Udostępniamy również bezpłatną wersję demo programu TachoDroid®. Aplikacja przeznaczona jest dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń z zainstalowanym systemem Android.

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.