Koniec polskiego transportu we Francji?

Jak informowaliśmy Francja wydała dekret wykonawczy nr 2016-418 do ustawy Macrona. Dekret ten reguluje zasady płacy minimalnej na terenie Francji wraz z  niezbędnymi dokumentami i działaniami administracyjnymi. Niestety jest to dekret, który ma na celu ograniczenie dostępu rynku francuskiego dla przewoźników z innych krajów, w szczególności państw tzw. Nowej Unii.

Dekret nr 2016-418 ma zastosowanie do wszystkich przedsiębiorstw transportowych, które nie posiadają swojej siedziby we Francji  i czasowo oddelegowują swoich pracowników do pracy na terytorium Francji. Dekret odwołuje się do przepisów francuskiego kodeksu pracy, który definiuje status pracownika delegowanego w myśl dyrektywy 96/71/WE. Analizując wspomnianą dyrektywę (96/71/WE) trudno uznać pracę kierowcy w transporcie międzynarodowym jako klasyczną formę delegowania pracownika. Wyjątek stanowić może przewóz kabotażowy na terytorium Francji.

Wspomniany dekret wymusza na polskich przewoźnikach stałego reprezentanta na terenie Francji. Reprezentant firmy transportowej powinien fizycznie znajdować się na terytorium Francji. Reprezentant firmy powinien posiadać dokumenty potwierdzające rozliczenie czasu pracy kierowcy w oparciu o francuskie przepisy regulujące płacę minimalną (patrz poprzedni artykuł). Wspomniany dekret nie odpowiada na pytanie: czy reprezentant musi posiadać fizycznie kopie dokumentów potwierdzających wypłacenie wynagrodzenia kierowcy w oparciu o francuskie przepisy dotyczące płacy minimalnej czy też wystarczy, że przewoźnik prześle reprezentantowi np. on-line niezbędne dokumenty. Konieczność przechowywania przez reprezentanta dokumentów w wersji papierowej to generowanie kolejnych kosztów.

Reprezentant powinien dysponować kopią dokumentu, który potwierdza jego prawo do reprezentowania przewoźnika w j. francuskim. Taki dokument powinien zawierać dane osobowe reprezentanta, adres przechowywania dokumentów i zgodę reprezentanta na powołanie. Reprezentant musi zostać powołany na czas delegowania kierowców + 18 miesięcy. 18 miesięcy to czas określony w wyżej wymienionym dekrecie jako niezbędny okres przechowywania dokumentacji. Obowiązek powoływania reprezentanta nie zależy od ilości wykonanych przewozów. Już jeden przewóz nakłada obowiązek powołania reprezentanta.  

Zgodnie z dyrektywą 96/71/We oddelegowania pracownika do innego państwa UE powoduje, że przedsiębiorca musi przestrzegać lokalnych przepisów prawa, np. prawa pracy. Należy pamiętać, ze we Francji obowiązuje  zbiorowy układ płacowy dla branży transportowej.  Oznacza to, że w zależności od stażu pracy zmieniają się stawki zaszeregowania kierowcy. Dla pracownika ze stażem do 3 lat stawka wynosi: 9,67 euro/1h brutto. Kierowca ze stażem sześcioletnim to 10,26 euro/1h, a z dziewięcioletnim to 10,55 euro/1h. Pytanie: czy staż pracy brany w układzie zbiorowym dotyczy danego pracodawcy czy też chodzi o ogólny staż pracy jako kierowca. Otwarta kwestia to zaliczenie innych składników wynagrodzenia do obliczenia stawek wynagrodzenia minimalnego według przepisów obowiązujących we Francji.

Kolejne skutki dekretu to szereg dokumentów, które do tej pory nie musieli generować przewoźnicy oraz wydatki na prawników. Przecież ewentualne spory będą rozstrzygane przed sądami we Francji. Bardzo istotna będzie znajomość interpretacji przepisów oraz decyzji francuskich organów kontrolnych.

Jak wspominaliśmy każdy przewoźnik ma obowiązek wystawić dla każdego oddelegowanego pracownika zaświadczenia o oddelegowaniu. Takie zaświadczenie musi być wystawione w języku francuskim. Ważność zaświadczenia to maksimum pół roku. Wzór zaświadczenia nie został jeszcze przygotowany. Jednak dekret określa jakie informacje powinien zawierać dokument:

  • Dane przewoźnika, w tym osób zarządzających przedsiębiorstwem;
  • Dane pracownika;
  • Informacje dotyczące umowy o pracę: datę jej zawarcia i prawo właściwe dla umowy;
  • Stawkę godzinową brutto wraz z określeniem pokrywania kosztów wyżywienia i noclegu za każdy dzień oddelegowania;
  • Dane reprezentanta na terenie Francji;
  • Dane dotyczące wpisu do elektronicznego krajowego rejestru transportu drogowego, o których mowa w: rozporządzeniu WE nr 1071/2009.

Obecnie w Polsce nie funkcjonuje krajowy rejestr przedsiębiorstw transportu drogowego. Jak donoszą polskie media taki rejestr ma być gotowy dopiero 1 kwietnia 2017r. Brak rejestru naraża polskich przewoźników na kary finansowe za nieprawidłowe wypełnienie zaświadczenia o delegowaniu. Zaświadczenie powinno zostać wystawione w dwóch egzemplarzach:

  • Jeden egzemplarz dla kierowcy-powinien mieć go w kabinie pojazdu;
  • Drugi egzemplarz dla reprezentanta firmy we Francji.

Kierowca w kabinie musi mieć przetłumaczony na język francuski umowę o pracę. Jeżeli delegowania pracownika odbywa się w grupie powiązanych spółek kierowca powinien mieć także umowę o oddelegowaniu zawartą pomiędzy spółkami grupy oraz aneks do umowy o pracę.

Brak powyższych dokumentów lub wypełnienie ich niezgodnie z  francuskim regulacjami prawnymi grozi karą. Odpowiedzialność z tytułu błędów  w wypełnianiu dokumentów ponosi tylko i wyłącznie właściciel firmy lub zarząd spółki transportowej. Dodatkowo mogą zostać nałożone kary administracyjne na spółkę do 2 tysięcy euro na kierowcę (do 4 tys. Euro rocznie w przypadku nałożenia powtórnej grzywny w ciągu roku od pierwszego ukarania). Łączna wysokość kar to: 500 tys. Euro.

Sporządzono: na podstawie Gazety Prawnej z 19.04.2016r e-wydanie nr75

Analiza

Zlecając nam analizę czasu pracy kierowców otrzymasz poprawny i czytelny zestaw raportów wykazujących naruszenia i popełnione błędy. Zaoszczędzisz czas i pieniądze: dla każdego kierowcy robimy opisy oraz udzielamy wskazówki tak, aby zapobiegać w przyszłości powstawaniu wykroczeń.

Czytaj więcej

Rozliczanie

Zlecając nam rozliczanie otrzymasz zgodną z przepisami prawa, miesięczną ewidencję czasu pracy kierowców: godziny planowane i wykonane pracy, godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej, dyżury, dni wolne. Z naszych usług skorzystało już ponad 150 przedsiębiorstw transportowych.

Czytaj więcej

Urządzenia

Oferujemy pakiety TachoDroid®. Zapoznaj się kompletnymi pakietami w skład których wchodzą: aplikacja, czytnik kart, kabel do tachografu. Udostępniamy również bezpłatną wersję demo programu TachoDroid®. Aplikacja przeznaczona jest dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń z zainstalowanym systemem Android.

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.