W dniu wczorajszym tj. 24 listopada 2016r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” dotyczący zwrotu kosztów za nocleg podczas zagranicznej podróży służbowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:

1) art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest niezgodny z art. 2 konstytucji,

2) art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. powołanej w punkcie 1 w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. powołanej w punkcie 1 w związku z § 9 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest niezgodny z art. 2 konstytucji.

Ponadto Trybunał Konstytucyjny postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Według gazety Rzeczpospolita, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczy tylko tych Właścicieli firm transportowych, którzy:

  • Nie określili w umowie o pracę ani w wewnętrznych regulaminach wynagradzania lub układach zbiorowych uprawnienia kierowcy do otrzymywania ryczałtów za nocleg;
  • Określili je w niższej wysokości niż wynika z rozporządzenia;
  • Wyraźnie wyłączyli takie uprawnienia kierowcy.

W orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego można przeczytać: „Trybunał Konstytucyjny uznał, że odesłanie zawarte w art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców ma charakter kaskadowy. Przepis ten odsyła do art. 775 § 5 kodeksu pracy (dalej: k.p.), który z kolei zawiera odesłanie do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 775 § 2 k.p. Takie odesłanie jest niedopuszczalne w świetle obowiązujących zasad techniki prawodawczej. Zgodnie z § 157 Zasad Techniki Prawodawczej, nie odsyła się do przepisów, które już zawierają odesłanie, gdyż nie służy to podstawowemu celowi przepisów odsyłających, jakim jest potrzeba osiągnięcia skrótowości tekstu lub zapewnienia spójności regulowanych instytucji prawnych. Zastosowana przez ustawodawcę konstrukcja odesłania zawarta w art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców w związku z art. 775 § 2, § 3 i § 5 kodeksu pracy oraz § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia MPiPS z 2013 r. nie tylko nie zapewnia spójności całej regulacji prawnej, ale wręcz przeciwnie – prowadzi do poważnych wątpliwości interpretacyjnych, czego wyrazem była radykalnie rozbieżna wykładnia przyjęta w wyrokach Sądu Najwyższego”.

Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny uważa, że : „uregulowanie należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem przez kierowców podróży służbowej wymaga stworzenia odrębnych przepisów dla tej grupy pracowników, uwzględniającej specyfikę ich pracy. Dotychczasowe rozwiązania szczególne, które w intencjach projektodawcy nowelizacji z 2010 r. miały tę specyfikę uwzględniać, należy uznać za pozorne – ponieważ sposób ukształtowania należności dla kierowców wynika w dalszym ciągu z ogólnych przepisów kodeksowych”. 

Do konsekwencji powyższego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego powrócimy.

Link do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego: http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/9481-podroz-sluzbowa-zwrot-kosztow-za-nocleg-podczas-zagranicznej-podrozy-sluzbowej/

Oraz artykuł z Rzeczpospolitej:

„ Firmy Transportowe muszą być gotowe na kilka wariantów” autorka: Paulina Gromadzińska Rzeczpospolita 3.11.2016 stronaD5

Rząd Francji przyjął 8 sierpnia 2016r ustawę El Khomri.  To bardzo kontrowersyjna ustawa, która wprowadza opłatę dla pracodawcy od każdego oddelegowanego  pracownika do Francji. Maksymalna opłata ma wynieść do 50 euro od każdego delegowanego pracownika. Według francuskiego rządu celem wprowadzenia opłaty jest sfinansowanie  kosztów wprowadzenia oraz utrzymania platformy informatycznej SIPSI. Ostateczną wysokość opłaty określi stosowne rozporządzenie.

Deklaracje o oddelegowaniu kierowców do pracy we Francji składane będą drogą elektroniczną. Powyższe rozwiązanie było zapisane w ustawie Macron. Brak przepisów wykonawczych nie pozwalało na stosowanie platformy elektronicznej. Dopiero 29 lipca 2016r zostało wydane rozporządzenie o używaniu platformy elektronicznej SIPSI. Każde zgłoszenie oddelegowania oraz zaświadczenie o oddelegowaniu kierowcy będzie wysyłane poprzez platformę SIPSI.

Od 1 października 2016r dla zgłoszeń o oddelegowaniu.

Od 1 stycznia 2017r dla zaświadczeń o oddelegowaniu kierowców. 

Link do tłumaczenia platformy:

https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiFO;jsessionid=FD3DCD48877F52D7C982DED60558B515

Z dniem 1 stycznia 2017r wzrasta stawka płacy minimalnej w Niemczech objętych przepisami MiLoG. Nowa stawka będzie wynosić: 8,84 euro/1 h.

Jest to wzrost o 34 eurocenty/1h w porównaniu do stanu obecnego. Dla Właścicieli firm transportowych będzie to oznaczało, że z dniem 1 stycznia 2017r będą zmuszeni podwyższyć stawkę płacy minimalnej wraz z pochodnymi dla kierowców do wysokości 8,84 euro/1 h.

Jednocześnie Niemcy zastanawiają się nad uproszczeniem przepisów MiLoG. Obecny system, gdzie Pracodawca musi zgłaszać kierowców oraz ilość przewidywanych tras miesięcznie przy pomocy faksu do niemieckiego urzędu celnego uniemożliwia skuteczne przeprowadzenie kontroli. Wynika to z ogromnej ilości spływających zgłoszeń do urzędu celnego. Jednocześnie oprócz krajów Europy Wschodniej (Polska, Węgry) przepisy MiLoG zaczęły skarżyć organizacje transportowe z Holandii  czy też Belgii.

Dlatego Niemcy planują wprowadzić przepis, że dokumentacja przewozów podlegających MiLoG ma być obowiązkiem tych przewoźników, których kierowcy w ostatnich 12 miesięcy zarabiali poniżej 2 tysiące euro brutto. Pozostali przewoźnicy, których kierowcy w ostatnich 12 miesiącach zarabiali minimum 2 tysiące euro brutto będą wypełniać tylko minimalną ilość dokumentacji.

Analiza

Zlecając nam analizę czasu pracy kierowców otrzymasz poprawny i czytelny zestaw raportów wykazujących naruszenia i popełnione błędy. Zaoszczędzisz czas i pieniądze: dla każdego kierowcy robimy opisy oraz udzielamy wskazówki tak, aby zapobiegać w przyszłości powstawaniu wykroczeń.

Czytaj więcej

Rozliczanie

Zlecając nam rozliczanie otrzymasz zgodną z przepisami prawa, miesięczną ewidencję czasu pracy kierowców: godziny planowane i wykonane pracy, godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej, dyżury, dni wolne. Z naszych usług skorzystało już ponad 150 przedsiębiorstw transportowych.

Czytaj więcej

Urządzenia

Oferujemy pakiety TachoDroid®. Zapoznaj się kompletnymi pakietami w skład których wchodzą: aplikacja, czytnik kart, kabel do tachografu. Udostępniamy również bezpłatną wersję demo programu TachoDroid®. Aplikacja przeznaczona jest dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń z zainstalowanym systemem Android.

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.