Inspektorzy ITD w Olsztynie przeprowadzili kontrolę w jednej z firm transportowych w woj. warmińsko- mazurskim. Podczas kontroli Inspektorzy wykryli 8 rodzajów naruszeń, w tym stwierdzili, że Spółka transportowa nie odczytywała w terminie 28 dni danych z kart kierowców. Nałożona, łączna kara wyniosła 25 tys. zł.

Odwołanie od protokołu kontroli nie przyniosło pozytywnego skutku. Tak Główny Inspektor Transportu Drogowego jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie podtrzymali decyzję organu kontrolnego. Spółka transportowa wystąpiła ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Kasacyjny w sentencji orzeczenia potwierdził zasadność orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w sprawie terminów odczytów kart kierowców. NSA stwierdził, że istnieje prymat prawa UE nad prawem krajowym.

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 23 sierpnia 2007 r określa, że dane z karty kierowcy pobiera się co najmniej raz na 28 dni. Termin odczytu danych z karty kierowcy został analogicznie określony w rozporządzeniu WE nr 581/2010, które mówi: maksymalny okres wczytywania danych odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców nie może przekraczać 28 dni.

Zasadniczy problem sprowadza się do pytania: które dni wchodzą do terminu odczytu danych z kart kierowców? Każdy dzień kalendarzowy czy też wyłącznie dni zarejestrowanej działalności kierowcy? Wyżej wymienione przepisy Ministra Transportu nie dokonały określenia metody liczenia dni do okresu sczytywania danych z kierowców. Dlatego WITD w Olsztynie oraz WSA w Olsztynie przyjęli zasadę liczenia dni kalendarzowych do okresu sczytywania danych z kart kierowców. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego jest to błąd. Punkt nr 3 preambuły rozporządzenia WE nr 581/2010 wyraźnie określa dni, które zalicza się do okresu sczytywania danych z kart kierowcy: „Określając maksymalne okresy na wczytywanie danych, należy uwzględnić wyłącznie dni zarejestrowanej działalności.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że: „Naruszając zasadę prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym GITD pominął, iż dniami zarejestrowanej działalności (pkt. 3 preambuły rozporządzenie 581/2010) są dni, w których działalność kierowcy powinna byś rejestrowana dla potrzeb skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowców i przedsiębiorstwo przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku ustanowionych rozporządzeniem WE nr 581/2010. Okresami składającymi się z dnie nierejestrowanej działalności są te okresy gdzie można przedsiębiorstwu przypisać ustawowego obowiązku rejestrowania działalności kierowcy, czyli di w których kierowca nie prowadzi pojazdu i jednocześnie nie podlega obowiązkowi odpoczynku. Innymi słowy, nie są to wszystkie dni kalendarzowe jak przyjął GITD”.

Najważniejszym wnioskiem, który wypływa z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego jest następujący fakt: nie można karać przedsiębiorcy za brak rejestracji danych, gdy kierowca nie wykonuje przewozu lub nie jest obowiązany do odebrania odpoczynku. Dlatego GITD powinien uwzględniać w czasie działań kontrolnych jedynie dni podlegające rejestrowaniu.
Całość orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego pod linkiem: http://www.orzeczenia.com.pl/orzeczenie/opi0f/nsa,II-GSK-239614,transport_drogowy_i_przewozy/

Ambasada Polski w Wielkiej Brytanii wydała komunikat, który przypomina o zachowaniu kierowców i przewoźników w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że danym pojazdem imigranci próbują nielegalnie dostać się do Wielkiej Brytanii.
Komunikat Ambasady przypomina, że kierowcy ciężarówek i właściciele firm transportowych są odpowiedzialni za zabezpieczenie pojazdów wjeżdżających na terytorium Wielkiej Brytanii w taki sposób, aby nielegalni imigranci nie dostali się do pojazdów. Jeżeli kierowca podejrzewa, że w jego pojeździe mogą być nielegalni imigranci, powinien skontaktować się z policją w kraju, w którym się znajduje lub zawiadomić służby graniczne w porcie z którego planuje wypłynąć do WB lub w porcie docelowy. Kierowca może odmówić złożenia zeznań. Ale Ambasad radzi, że złożone obszerne zeznania kierowcy pozwolą odpowiednim organom podjęcie decyzji o nienakładaniu kary na przewoźnika lub o wysokości nałożonej kary.
Wprowadzone w 2000r przepisy prawne nakładają na kierowcę oraz właścicieli firm transportowych kary w wysokości do 2.000,00 funtów brytyjskich za każdego nielegalnego imigranta. Aktualnie toczą się w Wielkiej Brytanii konsultacje społeczne odnośnie podniesienia wysokości kary do 7.000,00 GBP.
Wprowadzone w 2004r dwa kodeksy postępowania mówią, że wysokość kary uwarunkowana jest okolicznościami zajścia nielegalnego przemytu osób. Wprowadzono spis praktyk, które pomagają przewoźnikowi zapobiegać przewozowi nielegalnych imigrantów.
Przewoźnik zobligowany jest zapłacić karę w ciągu 60 dni. Firma transportowa może odwołać się do Sądu Okręgowego w Wielkiej Brytanii w ciągu 28 dni od daty wydania decyzji o karze. Sąd Okręgowy jest władny karę anulować lub zmniejszyć. Może też oddalić odwołanie przewoźnika. Funkcjonariusz Służby Granicznej może zatrzymać pojazd, jeżeli istnieje podejrzenie, że grzywna nie zostanie zapłacona lub zostanie zapłacona po terminie. Zapłacenie wszystkich grzywien wraz z kosztami zatrzymania pozwoli na zwolnienie pojazdu. Firma transportowa lub jej ciężarówka może zostać wpisana na tzw. „Watch List”. Wpisanie na tą listę skutkuje zakazem ponownego wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii.
Brytyjskie służby opracowały system akredytacji, która ma zapobiegać nielegalnym imigrantom. Istnieje możliwość wpisu na listę rządową tzw. CP/AS. Skorzystanie z tego programu (stosowanych procedur) zapobiega nielegalnym imigrantom. W przypadku gdyby procedury nie zadziałały, akredytacja w CP/AS znacznie redukuje wysokość grzywien nakładanych na firmy transportowe.

Komunikat Ambasady RP w Londynie (czytaj więcej).

Informacje o systemie akredytacji i sposobach zabezpieczenia pojazdów można znaleźć na poniższych stronach.

https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365307/How_to_avoid_a_Penalty_-_Polish.pdf

Analiza

Zlecając nam analizę czasu pracy kierowców otrzymasz poprawny i czytelny zestaw raportów wykazujących naruszenia i popełnione błędy. Zaoszczędzisz czas i pieniądze: dla każdego kierowcy robimy opisy oraz udzielamy wskazówki tak, aby zapobiegać w przyszłości powstawaniu wykroczeń.

Czytaj więcej

Rozliczanie

Zlecając nam rozliczanie otrzymasz zgodną z przepisami prawa, miesięczną ewidencję czasu pracy kierowców: godziny planowane i wykonane pracy, godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej, dyżury, dni wolne. Z naszych usług skorzystało już ponad 150 przedsiębiorstw transportowych.

Czytaj więcej

Urządzenia

Oferujemy pakiety TachoDroid®. Zapoznaj się kompletnymi pakietami w skład których wchodzą: aplikacja, czytnik kart, kabel do tachografu. Udostępniamy również bezpłatną wersję demo programu TachoDroid®. Aplikacja przeznaczona jest dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń z zainstalowanym systemem Android.

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.