Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało nowelizację ustawy o tachografach cyfrowych.

Główne założenia nowelizacji to:

 • Weryfikacja warsztatów instalujących tachografy, pod kątem ich wiarygodności;
 • Wprowadzenie tachografów, która będą bardziej odporne na różnego rodzaju zakłócenia;
 • Skuteczne egzekwowanie przepisów socjalnych, które dotyczą kierowców.

Nowela przyznaje kolejne uprawnienie dla ITD związane z kontrolą pojazdu na drodze. Jeżeli Inspektor kontrolujący pojazd będzie miał wątpliwości, czy kierowca nie dokonał ingerencji w pracę urządzenia rejestrującego czas pracy kierowcy, może skierować pojazd do konkretnego warsztatu w celu sprawdzenia tachografu. Takie badanie wyceniono na ok. 100 zł. Jeżeli podczas badania zostanie wykryta ingerencja w pracy tachografu, to koszt badania poniesie przewoźnik. W przeciwnym razie zapłaci za takie badanie Skarb Państwa.

Kara więzienia za ingerencję w pracę tachografu.

Do dwóch lat więzienia może otrzymać osoba, która będzie:

 • Produkować, sprzedawać, reklamować urządzenia lub przedmioty służące do zakłócania pracy tachografu;
 • Manipulować przy pracy tachografu.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju postuluje, by Prezes Głównego Urzędu Miar co dwa lata przeprowadzał audyt procedur stosowanych podczas instalacji, przeglądu i napraw stosowanych przez warsztaty. Urząd Miar ma przekazać właściwym organom państw UE kopie świadectw homologacji wraz z specyfikacji.

Nowy taryfikator kar finansowych.

Ministerstwo proponuje zmiany w taryfikatorze kar:

 • Za prowadzenie pojazdu z urządzenia, które służą do ingerencji pracy tachografu: 3.000,00 zł;
 • Za okazanie podczas kontroli wykresówki, która nie została wypełniona w części lub całości: 50,00zł/1 szt.;
 • Transport autem, który zgodnie z przepisami powinien być wyposażony w tachograf: 3.000,00 zł;
 • Samowolne ingerowanie w dane zapisane w tachografie cyfrowym lub karcie kierowcy: 5.000,00 zł;
 • Nierejestrowanie na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań dotyczących prędkości pojazdu, aktywności kierowcy lub przebytej drogi: 5.000,00 zł.

W 2016 roku mają wejść do sprzedaży tzw. Inteligentne tachografy. Mają być bardziej proste w obsłudze. Nowe urządzenia będą skuteczniej chronić przed nieuprawnioną ingerencją w ich pracę.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie dotyczące przepisów o płacy minimalnej w Niemczech, która jest stosowana wobec zagranicznych przewoźników.

Komisja Europejska w swoim oświadczeniu wydanym w dniu 19 maja 2015 r stwierdziła: „Zastosowanie ustawy o płacy minimalnej do wszystkich rodzajów transportu, które dotykają obszaru Niemiec, w nieproporcjonalny sposób ogranicza świadczenia usług oraz swobodę przepływu towarów”.

Jednocześnie Komisja Europejska wysłała do Rządu Republiki Federalnej Niemiec wezwanie do usunięcia uchybień. Jest to pierwszy etap procedury o naruszenie przepisów unijnego prawa.

Rząd Niemiec w ciągu 2 miesięcy musi się ustosunkować do przesłanych zarzutów KE. W przypadku gdy wyjaśnienia Rządu Niemiec nie będą zgodne ze stanowiskiem KE, zostanie wysłana do rządu niemieckiego tzw. „uzasadniona opinia”. Zawiera ona zobowiązanie państwa do zmiany prawa zgodnie obowiązującymi unijnymi rozwiązaniami. W przypadku odmowy przez Rząd Niemiec zmian w prawie, Komisja Europejska kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Jednocześnie może na Niemcy nałożyć karę finansową płaconą każdego dnia do chwili wydania werdyktu przez Trybunał Sprawiedliwości. Szacuje się, że średnio w Trybunale Sprawiedliwości sprawa trwa 2 lata.

Choć jest to dopiero początek drogi, to mimo wszystko jest to duży sukces. Komisja Europejska musi mieć znaczący powód, żeby wszcząć postępowanie. Choć sama idea płacy minimalnej jest popierana przez Komisję Europejską, to jednak jej szerokie zastosowanie budzi poważne zastrzeżenia.

Dla firm transportowych problemem nie jest wprowadzenie płacy minimalnej jako takiej, ale brak jasnych kryteriów jej wyliczenia (różnice wynikają z różnych dodatków do płacy zasadniczej w polskim i niemieckim prawie). Jednocześnie Niemcy nałożyli liczne wymogi administracyjne:

 • Konieczność wysłania z półrocznym wyprzedzeniem imiennej listy pracowników, którzy będą wykonywać swoje obowiązki na terenie Niemiec;
 • Prowadzenie całej dokumentacji w języku niemieckim.

Niemcy są pierwszym krajem, który zastosował przepisy o płacy minimalnej w odniesieniu do zagranicznych firm transportowych. Na rozwiązania tego problemu czekają inne kraje (Francja, Belgia), które chcą wprowadzić podobne rozwiązania.

Analiza

Zlecając nam analizę czasu pracy kierowców otrzymasz poprawny i czytelny zestaw raportów wykazujących naruszenia i popełnione błędy. Zaoszczędzisz czas i pieniądze: dla każdego kierowcy robimy opisy oraz udzielamy wskazówki tak, aby zapobiegać w przyszłości powstawaniu wykroczeń.

Czytaj więcej

Rozliczanie

Zlecając nam rozliczanie otrzymasz zgodną z przepisami prawa, miesięczną ewidencję czasu pracy kierowców: godziny planowane i wykonane pracy, godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej, dyżury, dni wolne. Z naszych usług skorzystało już ponad 150 przedsiębiorstw transportowych.

Czytaj więcej

Urządzenia

Oferujemy pakiety TachoDroid®. Zapoznaj się kompletnymi pakietami w skład których wchodzą: aplikacja, czytnik kart, kabel do tachografu. Udostępniamy również bezpłatną wersję demo programu TachoDroid®. Aplikacja przeznaczona jest dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń z zainstalowanym systemem Android.

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.